Miljö

InGarden fokuserar på att driva verksamheten på ett miljövänligt sätt, som är i enlighet med lagar och miljökrav som ställs. 
 

I designfasen strävar vi efter att driva verksamheten på ett sätt så att det inte skall finnas något spillt material. 

Den återvunna plasten som används i stort sätt i alla våra produkter är gjord av 100% återvunnen plast.