Populära produkter

InGarden säljer produkter och underhållsfria material!

Have, Parkudstyr & Byrumsinventar

InGarden rådgivare, producent, förhandlare samt exportörer har, park och byrumsinventar till företag, offentliga och privata kunder.

Vi tar utgångspunkt i en skandinavisk design, var produktens funktionalitet, kvalitet samt æstetik samlas i et produkt.

Vi kan leverera en lång rad lösningar för att effektivisera det offentliga/privata rum.

 

““Ingen underhåll = Nuldriftskostnad””

 

Referenser

Följ oss på Instagram